ภาพพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๒๗ – กันยายน ๒๕๒๘

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาส : ถวายเครื่องพรวนดิน และเครื่องพ่นน้ำยา
วันที่เหตุการณ์ : ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๗
สถานที่ : -
รายละเอียด : พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้หม่อมเจ้าภิศเดช รัชนี ผู้อำนวยการโครงการหลวง ทรงนำคณะกรรมการบริษัท เพ็ญกนก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องพรวนดิน และเครื่องพ่นน้ำยา เพื่อพระราชทานใช้ในกิจการของโครงการหลวง
หมายเหตุ :
แบ่งปัน :