ภาพพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๓๒ – กันยายน ๒๕๓๓

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาส : ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบสร้างตึกสยามมินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่เหตุการณ์ : ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓
สถานที่ : ณ พระตำหนักใหม่ สวนจิตรลดา
รายละเอียด : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระตำหนักใหม่ สวนจิตรลดา พระราชทานพระวโรกาสให้ นายประเสริฐ เทพพิทักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพณิชยการสยาม พร้อมด้วยครอบครัว เฝ้า เพื่อถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบสร้างตึกสยามมินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
หมายเหตุ :
แบ่งปัน :