ภาพพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๓๔ – กันยายน ๒๕๓๕

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาส : ถวายเกียรติบัตรศิลปะภาพถ่ายกิตติมศักดิ์
วันที่เหตุการณ์ : ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
สถานที่ : ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
รายละเอียด : เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายไพจิตร โอภาสวงการ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นายอัลเบิร์ต แอนดรูส์ สมาชิกคณะกรรมการอำนวยการของสหพันธ์ศิลปะการถ่ายภาพนานาชาติในฐานะผู้แทนของสหพันธ์ฯ พร้อมด้วยภริยา และคณะกรรมการการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเกียรติบัตรศิลปะภาพถ่ายกิตติมศักดิ์
หมายเหตุ :
แบ่งปัน :