ภาพพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๓๕ – กันยายน ๒๕๓๖

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาส : ถวายพระพรชัยมงคล
วันที่เหตุการณ์ : ๖ ธันวาคม ๒๕๓๕
สถานที่ : ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
รายละเอียด : เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและผู้แทนฝ่ายกงสุลต่างประเทศ ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2535
หมายเหตุ :
แบ่งปัน :