ภาพพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๓๖ – กันยายน ๒๕๓๗

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาส : ถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูต
วันที่เหตุการณ์ : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๗
สถานที่ : ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
รายละเอียด : เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอับดัลลาห์ ซาลาห์ เอดดีน ตะชิ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูต ผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย
หมายเหตุ :
แบ่งปัน :