ภาพพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๓๘ – กันยายน ๒๕๓๙

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาส : ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘
วันที่เหตุการณ์ : ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
สถานที่ : ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
รายละเอียด : เสด็จลง  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  คณะบุคคลต่างๆ  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๓๘
หมายเหตุ :
แบ่งปัน :