ภาพพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๓๙ – กันยายน ๒๕๔๐

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาส : เฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
วันที่เหตุการณ์ : ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙
สถานที่ : ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
รายละเอียด : เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายฌอง ปาสกาล เดอลามูราส ประธานา ธิบดี และมนตรีแห่งสหพันธ์กระทรวงเสรษฐกิจ แห่งสมาพันรัฐสวิส และภริยา เฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
หมายเหตุ :
แบ่งปัน :