ภาพพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๒ – กันยายน ๒๕๔๓

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาส : ทรงประกอบพิธีประดับยศนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล
วันที่เหตุการณ์ : ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
สถานที่ : ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
รายละเอียด : เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงประกอบพิธีประดับยศนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล
หมายเหตุ :
แบ่งปัน :