ภาพพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๓ – กันยายน ๒๕๔๔

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาส : ถวายอักษรสาสน์ตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
วันที่เหตุการณ์ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
สถานที่ : ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
รายละเอียด : เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางรันเน บิทเทอ ลุนส์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาสน์ตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย
หมายเหตุ :
แบ่งปัน :