ภาพพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๔ – กันยายน ๒๕๔๕

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาส : ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
วันที่เหตุการณ์ : ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕
สถานที่ : ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
รายละเอียด : เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นำ นางพงษ์เพ็ญ ดำรงรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท พี.พี.ดี คอนสตรัคชั่น จำกัดพร้อมด้วยครอบครัว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา
หมายเหตุ :
แบ่งปัน :