หน้าแรก

วันนี้ใน พ.ศ. นั้น

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายบัญญัติ สุชีวะ ประธานศาลฎีฎา นำผู้พิพากษาประจำกระทรวง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่