หน้าแรก

วันนี้ใน พ.ศ. นั้น

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๓

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการสร้างทำนบกั้นน้ำ เพื่อช่วยในการป้องกันและระบายน้ำในบริเวณน้ำท่วมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ คลองแสนแสบ บ้านบางชัน เขตมีนบุรี และทอดพระเนตรบริเวณน้ำท่วม ณ ซอยอ่อนนุช ได้มีพระราชดำรัสกับอธิบดีกรมชลประทาน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าเขตพระโขนง เกี่ยวกับการร่วมมือประสานงานในการวางโครงการในอนาคตเพื่อป้องกันน้ำจากภาคเหนือทะลักเข้าเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพิจารณาหาวิธีระบายน้ำที่ขังอยู่ที่บริเวณชานกรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มเน่าเสียลงคลองสายต่าง ๆ ที่เชื่อมกับคลองสำโรงเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไป