หน้าแรก

เย็นศิระเพราะพระบริบาล

“จากผู้สิ้นหวัง พลิกสู่ปราชญ์ของชุมพร”

ในโลกแห่งความวุ่นวายสับสน มนุษย์เงินเดือนยังคงใช้ชีวิตอยู่อย่างดิ้นรนขวนขวาย บางคนอาจทุ่มเทเวลาเกือบทั้งหมดที่มีให้กับภาระหน้าที่ที่ต้องทำ บางคนอาจคิดฝันถึงการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด ขณะที่พ่อแม่ของมนุษย์เงินเดือนบางคนอาจกำลังหุงหาอาหาร และรอลูกๆ กลับมาจากที่ทำงาน เพื่อที่จะได้รับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน แต่สำหรับนายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ หรือลุงนิล เจ้าของสวนลุงนิลแห่งเมืองชุมพร กลับมีวิถีชีวิตที่ต่างจากมนุษย์เงินเดือนหรือพ่อแม่ของมนุษย์เงินเดือนทั่วไป ลุงนิลไม่ต้องทำงานตามคำสั่งใคร และไม่ต้องรอให้ลูกกลับมาจากที่ทำงาน เพราะลูกหลานต่างก็ใช้ชีวิตที่บ้านด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้น ทุกๆ วันของลุงนิลจึงเป็นวันแห่งความสุข...

คือ “น้ำ”ของความพอเพียง

นับเป็นโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายนักที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริถึง ๓ โครงการภายในช่วงสุดสัปดาห์เดียว แต่เมื่อสำนักราชเลขาธิการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ฉันก็คิดว่านี่คือโครงการที่ไม่น่าพลาด เพราะมันเป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ และแต่ละโครงการที่พวกเราจะไปเยี่ยมชมนั้นมีความสนใจเป็นอย่างมากจริงๆ...

“ทรงให้” การพัฒนาอย่างยั่งยืน พลิกชีวิต สร้างสุข อย่างยั่งยืน

“...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสำคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...”...

ความประทับใจจากการตามรอยพระราชดำริ

เมื่อแรกที่ได้รู้ว่าจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สวนของลุงนิลที่จังหวัดชุมพร ใจผมก็นึกตื่นเต้นเพราะสนใจเรื่องการเกษตรตามทฤษฎีใหม่เป็นทุนเดิม อีกทั้งเมื่อได้อ่านประวัติคร่าวๆ ของลุงนิลก็เกิดความสงสัยใคร่รู้ว่า แรงบันดาลใจอันใดกันหนอที่ทำให้คุณลุงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้...

ความรักที่ในหลวงมีต่อพสกนิกร

หากจะพูดถึงความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกร นับตั้งแต่เสด็จขึ้น ครองสิริราชสมบัติจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรในแผ่นดิน ...