หน้าแรก

สถานที่ตั้งโครงการ

ลานกีฬาพัฒน์ ๑

ลานกีฬาพัฒน์ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖) บริเวณชุมชนเคหะคลองจั่น (ด้านหลัง แฟลต ๖ – ๗) เนื้อที่โดยประมาณ  ๘ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา (โครงการแล้วเสร็จ)

อ่านต่อ

ลานกีฬาพัฒน์ ๒

ลานกีฬาพัฒน์ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗) บริเวณพื้นที่ใต้ทางด่วนศรีรัช (อุรุพงษ์) เนื้อที่โดยประมาณ ๑๒ ไร่ ๔๓ ตารางวา (ระหว่างก่อสร้าง)