หน้าแรก
"เฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา กับเรื่องราวอันน่าประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 84 โครงการ จากจำนวนกว่า 4,000 โครงการ ที่ซาบซึ้งตรึงใจในหัวใจคนไทย มิลืมเลือน"