วันนี้ใน พ.ศ. นั้น

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๑

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง