วันนี้ใน พ.ศ. นั้น

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๓

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2523 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์ผู้อพยพชาวอินโดจีนเขาล้าน จังหวัดตราด และทรงพระราชปฏิสันถานกับคณะแพทย์ต่างประเทศที่อาสาสมัครมาทำการตรวจรักษาผู้ป่วยเจ็บกับหน่วยแพทย์พระราชทาน