วันนี้ใน พ.ศ. นั้น

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๓

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรโรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำแปลงปลูกสตรอเบอรี่ ในการเสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเยี่ยมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปืน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่