วันนี้ใน พ.ศ. นั้น

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการหลวงปู่ขาว อนาลโย ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี