วันนี้ใน พ.ศ. นั้น

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๑

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บ้านบูเก๊ะปาระ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส